Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιλέγει την Intrasoft International για έργο 196 εκατ. ευρώ

Κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχει η Intrasoft International, επιλέχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υλοποιήσει σύμβαση-πλαίσιο αξίας 196 εκατ. ευρώ για…