Το "εξωστρεφές μήνυμα" της Θεσσαλονίκης

Ο Υπουργός Πολιτισμού, Παύλος Γερουλάνος τοποθετήθηκε για το πρόγραμμα «Θεσσαλονίκ

Ο Υπουργός Πολιτισμού, Παύλος Γερουλάνος

Ο Υπουργός Πολιτισμού, Παύλος Γερουλάνος τοποθετήθηκε για το πρόγραμμα «Θεσσαλονίκη Σταυροδρόμι Πολιτισμών» κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στη Θεσσαλονίκη και ανέφερε τα εξής:

“Πρόσφατα ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα που σκοπό έχει να συντονίσει τις δράσεις των πολιτιστικών φορέων της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι είναι εξαιρετικά σημαντικοί τόσο για την πόλη, όσο και για την ευρύτερη περιοχή. Σκοπός είναι η πόλη κάθε χρόνο να φιλοξενεί ένα πολιτισμό ή μία γεωγραφική περιοχή.