Το δίληµµα της Γερµανίας και η «εµφυλιοπολεµική» κρίση της Ε.Ε.

στον «αναίμακτο εµφύλιο πόλεµο» που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή Ενωση µε αφορµή την οικονοµική κρίση, τα πολιτικά ελλείµµατα τουευρωπαϊκού οικοδοµήµατος και ταδιλήµµατατης Γερµανίας,εστιάστηκεη χθεσινή συζήτηση – παρουσίαση του νέου βιβλίου του Κώστα Μποτόπουλου. Τοβιβλίο«Οδηγόςγιατη Λισαβόνα – Ταξίδι στο νέο θεσµικό πλαίσιο της Ε.Ε.» (εκδ. Σάκκουλα) του συνταγµατολόγουκαι πρώην ευρωβουλευτή τουΠΑΣΟΚ, το οποίοαναλύει τιςθεσµικές µεταβολές που εισάγει ηΣυνθήκη της Λισαβώνας για να συµπεράνει ότι την κρίσιµη χρονιά που πέρασε η «Ε.

More From Author