Το αντάρτικο νοσοκομείο του Γράμμου

16. Άυγούστου 2010 – 10:10

Έως και 1.200 τραυματίες έφτασε να περιθάλπει στην αιχμή

16. Άυγούστου 2010 – 10:10

Έως και 1.200 τραυματίες έφτασε να περιθάλπει στην αιχμή της λειτουργίας του το αντάρτικο νοσοκομείο του Γράμμου, το οποίο το 1948 μετατράπηκε σε μια μεγάλη νοσοκομειακή μονάδα.

Με απόφαση του Γενικού Αρχηγείου και με εισήγηση του Αρχίατρου Σακελαρίου τέθηκαν σε εφαρμογή τα σχέδια για ένα μεγάλο νοσοκομείο που θα ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις των σκληρών μαχών που αναμένονταν για το 1948.

διαβάστε περισσότερα