Το άγχος πυροδοτεί τα αυτοάνοσα

Το άγχος και ειδικά το προσωπικό άγχος που βιώνει ο άνθρωπος μπορεί να πυροδοτήσει την έξαρση ή την υποτροπή της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας κ

Το άγχος πυροδοτεί τα αυτοάνοσαΤο άγχος και ειδικά το προσωπικό άγχος που βιώνει ο άνθρωπος μπορεί να πυροδοτήσει την έξαρση ή την υποτροπή της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας και των αυτοάνοσων νοσημάτων. 

Ωστόσο το άγχος το οποίο βιώνει όλη η κοινωνία φαίνεται ότι δεν έχει επίδραση σε αυτά τα νοσήματα καθώς έχει παρατηρηθεί μικρότερη συχνότητα των υποτροπών. 

Περισσότερα…