Τουρκία Διαρροή πολεμικών σχεδίων με αναφορές και στην Ελλάδα

Μεταξύ των εγγράφων που διέρευσαν είναι σχέδια για ασκήσεις και επιχειρήσεις, φυλάκια μονάδων, σημεία όπου υπάρχουν κάμερες σε στρατόπε

Μεταξύ των εγγράφων που διέρευσαν είναι σχέδια για ασκήσεις και επιχειρήσεις, φυλάκια μονάδων, σημεία όπου υπάρχουν κάμερες σε στρατόπεδα και σχέδια προσομοίωσης πολέμου -μεταξύ αυτών και ο πόλεμος με την Ελλάδα.