Τι είδαμε τρία χρόνια μετά…

Η διαδρομή προς τα ορεινά χωριά της Ζαχάρως, τα καμένα, είναι δύσκολη. Τα σκαμμένα δρομάκια της πόλης- λόγω έργων  που έμειναν στη μέση- δι

Η διαδρομή προς τα ορεινά χωριά της Ζαχάρως, τα καμένα, είναι δύσκολη. Τα σκαμμένα δρομάκια της πόλης- λόγω έργων  που έμειναν στη μέση- διαδέχεται ένας στενός δρόμος, τέτοιος που τρέμεις στην ιδέα μη συναντήσεις αυτοκίνητο να έρχεται  από την αντίθετη κατεύθυνση. Κατά διαστήματα είναι χωματόδρομος και στις άκρες έχει υποχωρήσει κιόλας.