Τηλεφωνική κάρτα προκάλεσε το πρόβλημα στα αεροδρόμια

Η αστοχία μιας ειδικής τηλεφωνικής κάρτας προκάλεσε την Κυριακή το πρόβλημα επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφο…

Η αστοχία μιας ειδικής τηλεφωνικής κάρτας προκάλεσε την Κυριακή το πρόβλημα επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να διακοπούν οι απογειώσεις για δύο ώρες και οι προσγειώσεις να πραγματοποιούνταν μόνο με το εφεδρικό σύστημα.