Τεχνικό πρόβλημα στη γέφυρα Ευρίπου

Κλειστή για τη ναυσιπλοΐα θα παραμείνει η κινητή γέφυρα του πορθμού Ευρίπου στη Χαλκίδα.

 
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και του ανο…

Τεχνικό πρόβλημα στη γέφυρα Ευρίπου

Κλειστή για τη ναυσιπλοΐα θα παραμείνει η κινητή γέφυρα του πορθμού Ευρίπου στη Χαλκίδα.

 

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και του ανοίγματος τη κινητής γέφυρας του πορθμού, παρουσιάστηκαν τεχνικά προβλήματα με αποτέλεσμα τη μη πραγματοποίηση της διαδικασίας.

Η γέφυρα θα παραμένει κλειστή για τη ναυσιπλοΐα μέχρι την αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος.