Τελεσίγραφο τρόικας για να υλοποιηθούν όλες οι δεσμεύσεις

Οι συνεχείς καθυστερήσεις και αναβολές στην υλοποίηση των δεσμεύσεων της Αθήνας ένα…

Photo for this article

Οι συνεχείς καθυστερήσεις και αναβολές στην υλοποίηση των δεσμεύσεων της Αθήνας έναντι των δανειστών της ενέχουν τον κίνδυνο περαιτέρω χρονικής