Τελεσίγραφο στα νοσοκοµεία

Στο µικροσκόπιο της τρόικας θα βρίσκεται το υπουργείο Υγείας από την 1η Οκτωβρίου και οι διοικητές των νοσοκοµείων θα πρέπει να αποδείξο

Στο µικροσκόπιο της τρόικας θα βρίσκεται το υπουργείο Υγείας από την 1η Οκτωβρίου και οι διοικητές των νοσοκοµείων θα πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν επιτύχει σηµαντική µείωση των δαπανών στα δηµόσια ιδρύµατα. Οι περισσότεροι έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόµου για την περιστολή των δαπανών, καθώς η εντολή του υπουργού Υγείας Ανδρέα Λοβέρδου είναι ρητή: «Καµία µεταφορά χρέους στο επόµενος έτος».