Τα τραίνα δεν υπάρχουν πια, τα πάτησε ο κομματισμός

Τα ελλείμματα του ΟΣΕ είναι πρώτα πολιτικά και έπειτα οικονομικά, αναφέρουν χαρακτηριστικά Κινήσεις και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις οι ο

Τα ελλείμματα του ΟΣΕ είναι πρώτα πολιτικά και έπειτα οικονομικά, αναφέρουν χαρακτηριστικά Κινήσεις και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις οι οι οποίες «ξετυλίγουν το κουβάρι» της πλέον δυσφημισμένης ΔΕΚΟ. Η συλλογική Πρωτοβουλία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΑΙΝΑ – SOS αναλύει τη διαδρομή μιας αποτυχημένης πολιτικής στον ελληνικό σιδηρόδρομο, διαπιστώνει απόπειρα συρρίκνωσης και ακρωτηριασμού του, και εξηγεί γιατί είναι απαραίτητη η εξυγίανση και η περαιτέρω ανάπτυξη στον ΟΣΕ.