Τα τιμολόγια της ΔΕΗ δεν αυξάνονται, μέχρι το τέλους του χρόνου

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διαψεύδει με ανακοίνωσ…

Photo for this article

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διαψεύδει με ανακοίνωσή του, τα δημοσιέυματα που κάνουν λόγο για αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ έως και 48% στο οικιακό ρεύμα την περίοδο 2011- 2013, ενώ αποσαφηνίζει ότι η Κυβέρνηση θα λάβει κάθε μέτρο για τον εξορθολογισμό των τιμολογίων, την ελαχιστοποίηση ή και το μηδενισμό των επιπτώσεων από οποιαδήποτε αύξηση ιδιαίτερα στις ευαίσθητες κοινωνικές κατηγορίες, των μικρών και μεσαίων καταναλωτών.