Τα συμπεράσματα της Προκαταρκτικής Έκθεσης της Επιτροπής για το Χρέος

«Η Ελλάδα δεν πρέπει να πληρώσει αυτό το χρέος διότι είναι παράνομο, αθέμιτο και επονείδιστο» τονίζεται στην Προκαταρκτική Έκθεση της Επιτροπής Αλήθειας.