Τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τους μαθητές

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), κατά το σχολικό έτος 2009…

Σχολική τάξη με μαθητές

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), κατά το σχολικό έτος 2009-2010, παρουσιάζεται μικρή μείωση 0,1% στους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με την περίοδο 2008-2009.

Όσον αφορά την