Τα παιδιά «πληρώνουν» την κρίση

Τέταρτη στην Ε.Ε. η Ελλάδα ως προς την παιδική φτώχεια

Τέταρτη στην Ε.Ε. η Ελλάδα ως προς την παιδική φτώχεια

30. Οκτωβρίου 2010 – 9:27

«Τα παιδιά θα πρέπει να προστατεύονται από την οικονομική εκμετάλλευση και από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας που ενέχει κινδύνους ή που μπορεί να εκθέσει σε κίνδυνο την εκπαίδευσή του ή να βλάψει την υγεία του ή τη σωματική, πνευματική, ψυχική, ηθική ή κοινωνική ανάπτυξή του»

Άρθρο 32, Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού

διαβάστε περισσότερα