Τα πάνω κάτω στις περιφέρειες

Γερά χαρτιά αποδείχθηκαν εκλογικές ενότητες των νέων περιφερειών – οι σηµερινές νοµαρχίες κατά κύριο λόγο – για ορισµένους υποψηφίο

Γερά χαρτιά αποδείχθηκαν εκλογικές ενότητες των νέων περιφερειών – οι σηµερινές νοµαρχίες κατά κύριο λόγο – για ορισµένους υποψηφίους. Η δυναµική που εµφάνισαν οι υποψήφιοι περιφερειάρχες σε συγκεκριµένες ενότητες της περιφέρειάς τους στάθηκαν ικανές για να τους δώσουν το προβάδισµα. Είτε λόγω του µεγάλου πληθυσµικού τους µεγέθους είτε εξαιτίας των υψηλών ποσοστών που συγκέντρωσαν, οι υποψήφιοι πήραν «πόντους» στο τελικό αποτέλεσµα. Ετσι, για παράδειγµα, οι περίπου 3.