Τα ναυάγια του Πατραϊκού Κόλπου: Τα ίχνη του BΠΠ στα ανοιχτά της Πάτρας

Ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του ελλαδικού χώρου κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο κρύβεται στον βυθό του Πατραϊκού Κόλπου: Πρόκειται για μια θαλάσσια περιοχή που παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό ναυαγίων και από τις δύο πλευρές του πολέμου, περιλαμβανομένων μεταγωγικών, πολεμικών κ.α