Τα νέφη πιθανόν να επηρεάζουν τη διαμόρφωση του κλίματος

26. Άυγούστου 2011 – 13:30

Την εκ βάθρων αναθεώρηση των κλιματικών μοντέλων θεωρο…

26. Άυγούστου 2011 – 13:30

Την εκ βάθρων αναθεώρηση των κλιματικών μοντέλων θεωρούν αναγκαία οι επιστήμονες επηρεασμένοι από τα ευρήματα πρόσφατης έρευνας. Η έρευνα αφορά τα αερομεταφερόμενα σωματίδια που συντελούν στη δημιουργία των νεφών και μόνο από τον εντοπισμό και την μελέτη τους μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τη διαμόρφωση του κλίματος.

διαβάστε περισσότερα