Τα μεταναστευτικά ρεύματα στην Ελλάδα

4. Σεπτεμβρίου 2010 – 11:21

Έντονα είναι τα μεταναστευτικά ρεύματα που γνώρισε η …

4. Σεπτεμβρίου 2010 – 11:21

Έντονα είναι τα μεταναστευτικά ρεύματα που γνώρισε η Ελλάδα κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων αιώνων. Η Ελλάδα, μέχρι και τον μεσοπόλεμο, χαρακτηρίζεται από σχετικά χαμηλά ποσοστά συγκέντρωσης του πληθυσμού στα αστικά της κέντρα. Η αστικοποίηση αρχίζει να εντείνεται στις πρώτες μεταπολεμικές, με αποτέλεσμα σήμερα άνω του 60% του συνολικού πληθυσμού να βρίσκεται συγκεντρωμένο στις πόλεις.

διαβάστε περισσότερα