Τα κινέζικα panda μπορούν τα πάντα!

Το ρεκόρ γεννήσεων που καταγράφηκε φέτος σε συνθήκες αιχμαλωσίας, είναι ένα πολύ ευχ…

Photo for this article

Το ρεκόρ γεννήσεων που καταγράφηκε φέτος σε συνθήκες αιχμαλωσίας, είναι ένα πολύ ευχάριστο μήνυμα για τον πληθυσμό των απειλούμνων κινεζικών πάντα.