ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ

Οτι η ελληνική Δικαιοσύνη βρίσκεται ακόµη στην εποχή του αραµπά, το γνωρίζει όποιος έχει εµπλακεί στις διαδικασίες της. Για να τελεσιδι

Οτι η ελληνική Δικαιοσύνη βρίσκεται ακόµη στην εποχή του αραµπά, το γνωρίζει όποιος έχει εµπλακεί στις διαδικασίες της. Για να τελεσιδικήσουν αστικές και ποινικές υποθέσεις περνούν ενίοτε και περισσότερα από δέκα χρόνια. Το µαρτυρούν άλλωστε τα εκατοµµύρια των φακέλων, σε όλα τα επίπεδα της Δικαιοσύνης, που «περιµένουν» τη σειρά τους για να προχωρήσουν στο επόµενο στάδιο. Ενας αριθµός που υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες από αυτούς τους φακέλους αφορά φορολογικές υποθέσεις µόνο στις τρεις µεγάλες «δικαστικές πρωτεύουσες» της χώρας.