Ταϊβάν: 6.000 ζευγάρια παντρεύτηκαν σήμερα

Σύμφωνα με το υπουργείο εσωτερικών της Ταϊβάν, περισσότερα από 6.000 ζευγάρια παντρεύτ…

Σύμφωνα με το υπουργείο εσωτερικών της Ταϊβάν, περισσότερα από 6.000 ζευγάρια παντρεύτηκαν σήμερα, ημέρα που σύμφωνα με τις παραδόσεις είναι τυχερή και φέρνει ευτυχία.

Με βάση το ημερολόγιο της Ταϊβάν που,