Ταλαιπωρία για τους 489 επιβάτες του Blue Horizon

Παρουσιάστηκε μηχανική βλάβη εν πλω στο

Read more…

Παρουσιάστηκε μηχανική βλάβη εν πλω στο