Τέλος στην παραγραφή ανέλεγκτων οικονομικών χρήσεων

11. Ιανουαρίου 2011 – 10:05

Τέλος στην παραγραφή των ανέλεγκτων οικονομικών χρήσ

11. Ιανουαρίου 2011 – 10:05

Τέλος στην παραγραφή των ανέλεγκτων οικονομικών χρήσεων μετά την παρέλευση πενταετίας εξετάζει να βάλει το υπουργείο Οικονομικών, με το φορολογικό νομοσχέδιο που πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή στις αρχές Φεβρουαρίου.

Σήμερα, μια χρήση εάν δεν ελεγχθεί εντός πέντε ετών παραγράφεται εκτός εάν υπάρξει, νομοθετικά, παράταση της περιόδου παραγραφής.

διαβάστε περισσότερα