Τέλος καλό για τους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ

Έληξε η στάση εργασίας των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, καθώς τα δύο υπουργεία Υγείας και Οι…

Photo for this article

Έληξε η στάση εργασίας των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, καθώς τα δύο υπουργεία Υγείας και Οικονομικών, συνυπέγραψαν το απαιτούμενο κονδύλι για την καταβολή όλων των δεδουλευμένων.

Το υπουργείο δεσμεύτηκε μετά την υπογραφή ότι η καταβολή των χρημάτων του Απριλίου -Μαΐου-Ιουνίου θα γίνει τις επόμενες δεκαπέντε ημέρες, ενώ οι υπόλοιποι μήνες θα καταβληθούν προοδευτικά με την πάροδο του χρόνου. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΕΚΑΒ ανέστειλε προσωρινά τις όποιες κινητοποιήσεις. Οι εργαζόμενοι διεκδικούσαν τα δεδουλευμένα από τον Απρίλιο, όπως και τα εκτός έδρας τους καθώς επίσης πρόσληψη προσωπικού και αντικατάσταση του στόλου.

Τέλος καλό για τους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ

Έληξε η στάση εργασίας των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, καθώς τα δύο υπουργεία Υγείας και Οι…

Photo for this article

Έληξε η στάση εργασίας των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, καθώς τα δύο υπουργεία Υγείας και Οικονομικών, συνυπέγραψαν το απαιτούμενο κονδύλι για την καταβολή όλων των δεδουλευμένων.

Το υπουργείο δεσμεύτηκε μετά την υπογραφή ότι η καταβολή των χρημάτων του Απριλίου -Μαΐου-Ιουνίου θα γίνει τις επόμενες δεκαπέντε ημέρες, ενώ οι υπόλοιποι μήνες θα καταβληθούν προοδευτικά με την πάροδο του χρόνου. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΕΚΑΒ ανέστειλε προσωρινά τις όποιες κινητοποιήσεις. Οι εργαζόμενοι διεκδικούσαν τα δεδουλευμένα από τον Απρίλιο, όπως και τα εκτός έδρας τους καθώς επίσης πρόσληψη προσωπικού και αντικατάσταση του στόλου.