Συσκευή φιλοδοξεί να «διαβάσει» τα όνειρα

29. Οκτωβρίου 2010 – 11:55

Τα όνειρα θα διαβάζει μια φιλόδοξη συσκευή, η οποία ήδη …

29. Οκτωβρίου 2010 – 11:55

Τα όνειρα θα διαβάζει μια φιλόδοξη συσκευή, η οποία ήδη βοηθά στον έλεγχο ενός υπολογιστή με το νου.

διαβάστε περισσότερα