Συνεχίζουν να κυβερνούν με… επιστολές!

Φαντάζομαι ότι έχει υποπέσει στην αντίληψή σας πως το προπαγανδιστικό επιχείρημα υπ…

Photo for this article

Φαντάζομαι ότι έχει υποπέσει στην αντίληψή σας πως το προπαγανδιστικό επιχείρημα υπέρ της παραμονής των ίδιων υπουργών στις ίδιες θέσεις