Συνεργασία του Ελληνικού Νηογνώμονα με τη Hellenic Lloyd’s S.A

8. Νοεμβρίου 2010 – 16:42

Με σκοπό να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, ο Ε…

8. Νοεμβρίου 2010 – 16:42

Με σκοπό να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, ο Ελληνικός Νηογνώμονας θα συνεργασθεί με τη θυγατρική εταιρεία του Βρετανικού Νηογνώμονα, Hellenic Lloyd’s S.A, όπως προβλέπει συμφωνία που υπεγράφη πρόσφατα μεταξύ των δύο πλευρών.

Η συμφωνία συνεργασίας θα ενισχύσει επίσης την τεχνική υποστήριξη που είναι στη διάθεση της ελληνικής ναυτιλίας, ένα τομέας που βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων και των δύο οργανισμών.

διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία του Ελληνικού Νηογνώμονα με τη Hellenic Lloyd’s S.A

8. Νοεμβρίου 2010 – 16:42

Με σκοπό να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, ο Ε…

8. Νοεμβρίου 2010 – 16:42

Με σκοπό να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, ο Ελληνικός Νηογνώμονας θα συνεργασθεί με τη θυγατρική εταιρεία του Βρετανικού Νηογνώμονα, Hellenic Lloyd’s S.A, όπως προβλέπει συμφωνία που υπεγράφη πρόσφατα μεταξύ των δύο πλευρών.

Η συμφωνία συνεργασίας θα ενισχύσει επίσης την τεχνική υποστήριξη που είναι στη διάθεση της ελληνικής ναυτιλίας, ένα τομέας που βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων και των δύο οργανισμών.

διαβάστε περισσότερα