Συνάντηση Παπακωνσταντίνου με στελέχη της BP, στο Λονδίνο, για τον ITGI

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιώργος Παπακωνσταντίν

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, βρίσκεται