Συνάντηση Παπακωνσταντίνου με εκπροσώπους Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων

Ανακοίνωση σχετικά με τη συνάντηση του Υπουργού ΠΕΚΑ, Γιώργου Παπακωνσταντίνου με τ

Photo for this article

Ανακοίνωση σχετικά με τη συνάντηση του Υπουργού ΠΕΚΑ, Γιώργου Παπακωνσταντίνου με τους εκπροσώπους των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων:

Συνάντηση για ανταλλαγή απόψεων με στόχο την ενίσχυση της ανακύκλωσης