Συμφωνία στην ΕΕ για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα

2. Σεπτεμβρίου 2010 – 23:54

Σε κατ’ αρχήν συμφωνία κατέληξαν σήμερα Ευρωπαϊκό Κο…

2. Σεπτεμβρίου 2010 – 23:54

Σε κατ’ αρχήν συμφωνία κατέληξαν σήμερα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για ένα νέο εποπτικό σύστημα για τα χρηματιστήρια και για όλες τις εκεί συναλλαγές, τις ασφαλιστικές όπως και για τις τραπεζικές συναλλαγές, στα όρια της ΕΕ. Η συμφωνία επιτεύχθηκε «συναινετικά» ύστερα όμως από πολύμηνες κι εντατικές διαβουλεύσεις και διαφωνίες, στη σκιά της οικονομικής κρίσης διεθνώς.

διαβάστε περισσότερα