Συμφωνία για ίδρυση γραφείου του ΠΟΥ στην Ελλάδα

Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τη Γενική Διευθύντρια του Περιφερειακού Γραφείου Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας…