Συμβούλιο της Ευρώπης Το σεβασμό των δικαιωμάτων των μεταναστών, ζητά από τη Γαλλία

«Οι βελτιώσεις είναι απαραίτητες, όχι μόνο για την υποδοχή των μεταναστών και την παροχή ασύλου, αλλά κυρίως για τις συνθήκες κράτησης κα…

«Οι βελτιώσεις είναι απαραίτητες, όχι μόνο για την υποδοχή των μεταναστών και την παροχή ασύλου, αλλά κυρίως για τις συνθήκες κράτησης και τον επαναπατρισμό τους», αναφέρει ο Επίτροπος, ο οποίος επισκέφθηκε στις 19 Μαΐου καταυλισμό μεταναστών χωρίς άδεια παραμονής στο Καλαί, τον οποίο η γαλλική κυβέρνηση είχε διαλύσει τον Σεπτέμβριο του 2009.