Στρατιώτες της Φλυαρίας

Γράφει ο αναγνώστης CHAOSΌλη η τακτική του ΠΑΣΟΚ με βάση το Πάγιο Επιχειρησιακό Σχέδιο …

Γράφει ο αναγνώστης CHAOS

Όλη η τακτική του ΠΑΣΟΚ με βάση το Πάγιο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Θείου Βρέφους, είναι δομημένη γύρω από την παλαιά ρήση του αγαπημένου του Γεβελίνου:

“Λέγε, λέγε, κάτι θα μείνει”.