Στρατηγική συμμαχία της MIG με ABU DHABI MAR

Σε στρατηγική συνεννόηση με τον Όμιλο εταιρειών Abu Dhabi Mar/Privinvest Group (ADM) ήλθε η Marfin Investment Group, προκειμένου  να αναζητήσουν και να αξιοποιήσο…

Στρατηγική συμμαχία της MIG με ABU DHABI MAR

Σε στρατηγική συνεννόηση με τον Όμιλο εταιρειών Abu Dhabi Mar/Privinvest Group (ADM) ήλθε η Marfin Investment Group, προκειμένου  να αναζητήσουν και να αξιοποιήσουν από κοινού επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή. 

Σύμφωνα με αυτή τη συνεννόηση προβλέπεται ότι η ADM θα καταστεί μέτοχος ή και επενδυτής μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου στην MIG, ύψους που θα καθορισθεί το συντομότερο πρακτικά δυνατόν. 

Ο κ. Iskandar Safa, Πρόεδρος της ADM, θα εκλεγεί Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της MIG.Προβλέπεται ακόμη  πως  η MIG θα καταστεί μέτοχος στην εταιρεία Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε/Σκαραμανγκάς (HSY), ύψους που θα καθορισθεί, αποκτώντας θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της HSY και θα βοηθήσει στη Διοίκηση της εταιρείας.

«Θεωρούμε τον Όμιλο εταιρειών ABU DHABI MAR/PRIVINVEST GROUP υπό την ηγεσία του κ. Iskandar Safa ως έναν πολύ σημαντικό στρατηγικό επενδυτή για την MIG. Σε ένα περιβάλλον πολλών προκλήσεων ο νέος μας επενδυτής με τους υπάρχοντες μετόχους της MIG θα προσθέσουν σημαντική αξία στις προσπάθειες της MIG να αναζητήσει επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και την Κύπρο», δήλωσε ο κ. Ανδρέας Βγενόπουλος, Πρόεδρος της MIG.