ΣτΠ: Διακρίσεις και εις βάρος των ανδρών

Σημαντικά εμπόδια εξακολουθούν να υφίστανται στην εφαρμογή και την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών …

Image Σημαντικά εμπόδια εξακολουθούν να υφίστανται στην εφαρμογή και την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών στην απασχόληση διαπιστώνει ο Συνήγορος του Πολίτη.