Στο υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων το Λιμενικό

Στο υπουργείο Θαλασσίων υποθέσεων θα υπάγεται στο εξής το Λιμενικό Σώμα, αντί του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Στο υπουργείο Θαλασσίων υποθέσεων θα υπάγεται στο εξής το Λιμενικό Σώμα, αντί του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.