Στο "κόκκινο" οι δείκτες της ανεργίας

Σύμφωνα με τα σταιστικά στοιχεία του ΟΑΕΔ, στα 569.222 άτομα φθάνουν οι εγγεγραμμένοι άν…

Photo for this article

Σύμφωνα με τα σταιστικά στοιχεία του ΟΑΕΔ, στα 569.222 άτομα φθάνουν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του οργανισμού κατά το μήνα Αύγουστο. Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει μια ελαφρά μείωση κατά -0,09% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Μια αντίστοιχα ελαφρά μείωση κατά -0,18% καταγράφεται σχετικά και με τους μακροχρόνια ανέργους.