Στο ευρωδικαστήριο η Ελλάδα για τις άδειες φορτηγών

Στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προσέφυγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω των περιορισμών που υπάρχουν στην έκδοση αδειών για τα φορ

Στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προσέφυγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω των περιορισμών που υπάρχουν στην έκδοση αδειών για τα φορτηγά δημόσιας χρήσης και τα βυτιοφόρα.
Η Επιτροπή ζητά από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να αναγνωρίσει ότι «η Ελλάδα με την επιβολή περιορισμών στην έκδοση των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων δημοσίας χρήσεως και των ιδιωτικών βυτιοφόρων, παραβιάζει το άρθρο 49 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αφορά την ελευθερία εγκατάστασης των επιχειρήσεων».