Στο Διεθνές Δίκαιο για τα μαζικά εγκλήματα

ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ της Ελλάδας, σε διεθνές επίπεδο, να προσχωρήσει στο διευρυμένο κράτος δικαίου, όπως ορίστηκε το 1998 στη Ρώμη από 120 κράτη-μέ

ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ της Ελλάδας, σε διεθνές επίπεδο, να προσχωρήσει στο διευρυμένο κράτος δικαίου, όπως ορίστηκε το 1998 στη Ρώμη από 120 κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών, που αποφάσισαν την ίδρυση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης, υλοποιεί το υπουργείο Δικαιοσύνης. Με νομοσχέδιο που τίθεται τώρα σε δημόσια διαβούλευση και στη συνέχεια θα προωθηθεί προς ψήφιση στη Βουλή, προσαρμόζονται διατάξεις του εθνικού δικαίου προς τις διατάξεις του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, που έχει κυρωθεί από το 2002 με τον νόμο 3003/2002 και αφορά την ποινική αντιμετώπιση των μαζικών εγκλημάτων.