Στο Δημόσιο το 50,05% του βουλγαρικού Χρηματιστηρίου

14. Σεπτεμβρίου 2010 – 13:56

Το βουλγαρικό δημόσιο αύξησε τη συμμετοχή του στο βο

14. Σεπτεμβρίου 2010 – 13:56

Το βουλγαρικό δημόσιο αύξησε τη συμμετοχή του στο βουλγαρικό χρηματιστήριο από το 44% στο 50,05%, καθιστώντας το κρατική εταιρία. Η πρόταση για την αύξηση της συμμετοχής του Δημοσίου έγινε αποδεκτή, στη διάρκεια της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων του βουλγαρικού χρηματιστηρίου, που πραγματοποιήθηκε, χθες, τονίζεται σε ανακοίνωση του χρηματιστηρίου.