Στο ίδιο στρατόπεδο φαντάροι και σµηνίτες

«Συγκατοίκηση» στο ίδιο στρατόπεδο µονάδων διαφορετικών κλάδων – όπου είναι γεωγραφικά και επιχειρησιακά δυνατό – περιλαµβάνει το σχέδ

«Συγκατοίκηση» στο ίδιο στρατόπεδο µονάδων διαφορετικών κλάδων – όπου είναι γεωγραφικά και επιχειρησιακά δυνατό – περιλαµβάνει το σχέδιο υλοποίησης της νέας δοµής των Ενόπλων Δυνάµεων που απαιτεί µικρότερο, ευέλικτο, πιο έξυπνο και… φθηνότερο στράτευµα.