Στον «αέρα» τα νέα πρόστιμα του ΚΟΚ: Αντισυνταγματικά τα εισοδηματικά κριτήρια, λέει η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής

«Τίθεται ζήτημα τήρησης της αρχής της αναλογικότητας» σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, ενώ θεωρεί ότι η συλλογή δεδομένων και η αξιολόγησή τους χρήζουν διευκρίνισης.

You May Also Like

More From Author