Στην εφορία όσοι δεν έκαναν περαίωση

Επιχειρήσεις και επαγγελματίες οι οποίοι δεν υπήχθησαν στις ρυθμίσεις για την περαί…

Επιχειρήσεις και επαγγελματίες οι οποίοι δεν υπήχθησαν στις ρυθμίσεις για την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων τους