Στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η νέα διοικητική διαίρεση της χώρας

Photo for this article

Η νέα διοικητική διαίρεση της χώρας, η οποία σχετίζεται άμεσα και επηρεάζει την εκλογή των αιρετών της αυτοδιοίκησης στις επικείμενες εκλογές, αποτυπώνεται σε τρεις υπουργικές αποφάσεις, που δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η νέα διοικητική διαίρεση, διαχωρίζει τις Περιφέρειες σε

You May Also Like

More From Author