ΣτΕ: Απέρριψε αίτηση να κριθούν παράνομες οι πρυτανικές εκλογές

Απορρίφθηκε η αίτηση τεσσάρων πανεπιστημιακών που υποστηρίζουν ότι οι εκλογές για την ανάδειξη νέων πρυτανικών αρχών είναι αντισυνταγμ…

Image Απορρίφθηκε η αίτηση τεσσάρων πανεπιστημιακών που υποστηρίζουν ότι οι εκλογές για την ανάδειξη νέων πρυτανικών αρχών είναι αντισυνταγματικές και παράνομες

ΣτΕ: Απέρριψε αίτηση να κριθούν παράνομες οι πρυτανικές εκλογές

Απορρίφθηκε η αίτηση τεσσάρων πανεπιστημιακών που υποστηρίζουν ότι οι εκλογές για την ανάδειξη νέων πρυτανικών αρχών είναι αντισυνταγμ…

Image Απορρίφθηκε η αίτηση τεσσάρων πανεπιστημιακών που υποστηρίζουν ότι οι εκλογές για την ανάδειξη νέων πρυτανικών αρχών είναι αντισυνταγματικές και παράνομες