ΣτΕ: «Όχι» στην κατασκευή λιμένα από τη «Χαλυβουργία Ελλάδος»

5. Σεπτεμβρίου 2010 – 20:23

Δεκτή έκανε το Συμβούλιο της Επικρατείας την αίτηση τ…

5. Σεπτεμβρίου 2010 – 20:23

Δεκτή έκανε το Συμβούλιο της Επικρατείας την αίτηση της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής με την οποία ζητούσε να ακυρωθεί η από 25.5.2007 απόφαση των υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, που επέτρεπε την κατασκευή και λειτουργία λιμενικής εγκατάστασης φόρτωσης χύδην «scrap» της Ανώνυμης Εταιρείας «Χαλυβουργία Ελλάδος» στον Ασπρόπυργο Αττικής (περιοχή Λουζιτάνιας).

διαβάστε περισσότερα