ΣΤΕΙΡΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ

Ενας αµερικανός συγγραφέας έκανε µία απογοητευτική διαπίστωση στις αρχές του προηγούµενου αιώνα: σπάνια τα συνδικάτα χρησιµοποιούν τη

Ενας αµερικανός συγγραφέας έκανε µία απογοητευτική διαπίστωση στις αρχές του προηγούµενου αιώνα: σπάνια τα συνδικάτα χρησιµοποιούν τη δύναµή τους για να εξασφαλίσουν καλύτερες δουλειές και σχεδόν πάντα τη χρησιµοποιούν για να προστατεύσουν κακές δουλειές. Το βλέπουµε να συµβαίνει αυτές τις ηµέρες µε ορισµένα σωµατεία εργαζοµένων στον χώρο των µεταφορών. Κατ’ αρχάς στο Μετρό της Αθήνας, όπου οι συνδικαλιστές κινητοποιούνται και απεργούν για να προστατεύσουν µία οµάδα συναδέλφων τους που προσελήφθησαν πέρυσι, προεκλογικά _ δηλαδή παράτυπα.