Στα 30 δισ. ευρώ οι μεταχρονολογημένες επιταγές στα τέλη του 2008

15. Σεπτεμβρίου 2010 – 13:08

Μεταχρονολογημένες επιταγές ύψους 30 δισ. ευρώ είχαν

15. Σεπτεμβρίου 2010 – 13:08

Μεταχρονολογημένες επιταγές ύψους 30 δισ. ευρώ είχαν συσσωρεύσει οι ιδιωτικές επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στα τέλη του 2008, σύμφωνα με μελέτη της Διεύθυνσης Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας, με θέμα τον κλάδο της πρακτόρευσης επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring).

διαβάστε περισσότερα